BODRUMI I VJETËR

Verë që krijon miqësi

Bodrumi-i-vjeter-2016_1732_CMYK

Bodrumi i Vjetër

Veraria Bodrumi i Vjetër është themeluar në viti 1953

Bodrumi i Vjeter 1953

Lajme

FTESË PËR TENDERUES

    FTESË PËR TENDERUES     Furnizimi dhe instalimi me pajisje për përmirësimin e cilësisë dhe sasisë së verës. BV01-SU-20   Bodrumi i Vjetër synon të jap një kontratë për furnizim me pajisje për përmirësimin e cilësisë dhe sasisë së verës në Rahovec me përkrahje financiare nga Skema e Granteve për Mbështetjen e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural 2015 IPA....

Shkurt 15, 2020

Raki

Verë