FTESË PËR TENDERUES

Slider image

 Annotation 2020-02-15 172358

 

FTESË PËR TENDERUES

 

 

Furnizimi dhe instalimi me pajisje për përmirësimin e cilësisë dhe sasisë së verës.

BV01-SU-20

 

Bodrumi i Vjetër synon të jap një kontratë për furnizim me pajisje për përmirësimin e cilësisë dhe sasisë së verës në Rahovec me përkrahje financiare nga Skema e Granteve për Mbështetjen e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural 2015 IPA. Tender dosja do të jetë në dispozicion sipas kërkesës përmes e-mail adresës: bodrumivjeter.shpk@gmail.com.

 

Afati i fundit për dorëzimin e tenderit është 16/03/2020.

 

Informacione shtesë apo sqarime/pyetje do të dërgohen përmes e-mail adresës bodrumivjeter.shpk@gmail.com më së largu 21 ditë nga data e publikimit.

Share on :