Zlatna medala za Merlot Barrique

Medalje e arte RÇ 2016- Bodrumi i Vjeter

Merlot Barrique shpërblehet me Medalje të Artë në Republikën Çeke, edhe një dëshmi për cilësin e verërave tona.

Share on :