Vizita e Kryetarit të parlamentarit me delegacion në Bodrum të Vjetër

Slider image
Slider image
Slider image
Slider image
Slider image
Slider image

20170502_165850 20170502_165936 20170502_170158 20170502_170452 20170502_171206 20170502_165756 20170502_170516

Share on :