Themeluar në vitin 1953…

r

Veraria “Bodrumi i Vjetër” sjell me vete traditë dhe kualitet shumëvjeçar në prodhimin e verërave dhe pijeve alkoolike.

Verërat

Verërat

Verëra të cilësisë së lartë të prodhuara në Bodrumin e Vjetër të Rahovecit

Shiko Produktet

Raki

Raki

Është fryt i përvojës dhe traditës shumëvjeçare në prodhimin e pijeve alkoolike.

Shiko Produktet

Dhurata

Dhurata e Parë

Është verë cilësore e prodhuar në Bodrumin e Vjetër të Rahovecit. Kjo verë prodhohet nga varieteti Vranac, i cili kultivohet në tokat më të përzgjedhura dhe në kodrinat rrëzë bjeshkëve të cilat janë të ekspozuara mirë në rreze dielli. Vera e prodhuar nga ky varietet ka ngjyrë të kuqe të mbylltë rubini, është shumë kompakte dhe ka aromë karakteristike për vet varietetin.

Shiko Produktin

Verë që krijon miqësi

r

Veraria "Bodrumi i Vjetër" sjell me vete traditë dhe kualitet shumëvjeçar në prodhimin e verërave dhe pijeve alkoolike.