E vërteta për “Elefantin” që u gjet në Bodrumin e Vjetër