Salla e Degustimit

Slider image

Ne ofrojm vizita në objektin e veraris për grupe deri 60 Persona, për këtë kemi sallën e degustimit.

Share on :