Dhurata e Parë

Është verë cilësore e prodhuar në Bodrumin e Vjetër të Rahovecit. Kjo verë prodhohet nga varieteti Vranac, i cili kultivohet në tokat më të përzgjedhura dhe në kodrinat rrëzë bjeshkëve të cilat janë të ekspozuara mirë në rreze dielli. Vera e prodhuar nga ky varietet ka ngjyrë të kuqe të mbylltë rubini, është shumë kompakte dhe ka aromë karakteristike për vet varietetin.