Merlot

Vera është prodhuar nga varieteti Merlot, i kultivuar në terrene më të theksuara të zonës vreshtare të Rahovecit. Është verë cilësore e thatë, e prodhuar në Bodrumin e Vjetër – Rahovecit. Vera Merlot ka ngjyrë specifike të kuqe Rubin, shije të harmonizuar dhe aromë të theksuar.