Merlot Barrique

Vera është prodhuar nga varieteti Merlot, i kultivuar në terrene më të theksuara të zonës vreshtare të Rahovecit. Është verë cilësore e thatë, e ruajtur në fuqi druri prej bungu gjë që ja jep ngjyrë specifike të kuqe, shije të hamonizuar dhe aromë të theksuar.