Merlot Barrique 0.75L

Vera është prodhuar nga varieteti Merlot, rrush i cili kultivohet në terrenet më të theksuara të zonës vreshtare të Rahovecit. Është verë cilësore e thatë, e cila ruhet në fuqi druri prej bungu, gjë që i jep ngjyrë specifike të kuqe, shije të harmonizuar dhe aromë të theksuar