Pionot Noir

Është verë cilësore  e thatë  e prodhuar në Bodrumin  e Vjetër të Rahovecit. Prodhohet nga varieteti Pinot Noir, i kultivuar në terrenet e zgjedhura vreshtare të Rahovecit. Vera e prodhuar nga ky varietet ka përbërje të harmonizuar, gjë që kësaj  vere i jep aromën, kompaktësine dhe shijen e veçantë.