Pionot Noir 0.75L

Është verë cilësore e thatë  e prodhuar në Bodrumin  e Vjetër të Rahovecit. Kjo verë prodhohet nga varieteti Pinot Noir, rrush i cili i kultivohet në terrenet e zgjedhura vreshtare të Rahovecit. Vera e prodhuar nga ky varietet ka përbërje të harmonizuar, gjë që kësaj vere i jep aromën, kompaktësinë dhe shijen e veçantë.