Rozafa 0.75L

Është verë e cilësore gjysmë e thatë me prejardhje gjeografike të mbrojtur, e prodhuar në Bodrumin  e Vjetër të Rahovecit nga varieteti Cabernet Sauvignon, Vranac & Game, të kultivuara në kodrina dhe pozicione  të përshtatshme. Vera e prodhuar nga këto varietet ka përbërje të harmonizuar, gjë që kësaj vere i jep aromën, kompaktësinë dhe shijen e veçantë.