Vranac 0.75L

Është verë cilësore e prodhuar në Bodrumin e Vjetër të Rahovecit. Kjo verë prodhohet nga varietieti Vranac, rrush që kultivohet në tokat më të përzgjedhura dhe në kodrinat rrëzë bjeshkëve, të cilat janë të ekspozuara mirë në rreze dielli. Vera e prodhuar nga ky varietet ka ngjyrë të kuqe të mbylltë rubini,  është shumë  kompakte dhe ka aromë karakteristike për vetë varietetin.