Vranac

Është verë cilësore e prodhuar në Bodrumin e Vjetër të Rahovecit. Kjo verë prodhohet nga varietieti Vranac, i cili kultivohet në tokat më të përzgjedhura, kodrinat rrëzë bjeshkëve, e eksponuar mirë në rreze dielli. Vera e prodhuar nga ky varietet ka ngjyrë të kuqe të mbylltë rubini,  shumë kompakte me aromë karakteristike për vetë varietetin.