Vranac 3L

Është verë cilësore e thatë me gjenezë të mbrojtur, e prodhuar në Bodrumin e Vjetër të Rahovecit. Vera ka ngjyrë të verdhë në të gjelbër, ka aromë karakteristike për varietetin, është e pijshme, harmonike, e lehtë dhe freskuese.