Vranac 0.75L

Është verë cilësore e prodhuar në Bodrumin e Vjetër të Rahovecit. Kjo verë prodhohet nga varietieti Vranac, rrush që kultivohet në tokat më të përzgjedhura dhe kodrinat rrëzë bjeshkëve, të ekspozuara mirë në rrezet e diellit. Vera e prodhuar nga ky varietet ka ngjyrë të kuqe të mbylltë rubini,  është shumë kompakte dhe ka aromë karakteristike për vetë varietetin.