Vranac 0.187L

Është verë cilësore e prodhuar në Bodrumin e Vjetër të Rahovecit. Kjo verë prodhohet nga varieteti Vranac, rrush i cili kultivohet në tokat më të përzgjedhura, kodrinat rrëzë bjeshkëve të ekspozuara mirë në rreze dielli. Vera e prodhuar nga ky varietet ka ngjyrë të kuqe të mbylltë rubini, shumë kompakte me aromë karakteristike për vetë varietetin.